VOTUL ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE
LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE ȘI PARLAMENTARE DIN ANUL 2024


Prelucrarea datelor cu caracter personal


Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor personale
Termeni și condiții de folosire a site-ului


Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului votstrainatate.ro

Introducere

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului votstrainatate.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

Drepturile asupra conținutului site-ului

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (denumită în continuare AEP), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software.

AEP deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea AEP, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului votstrainatate.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de AEP. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea AEP.

Accesul si utilizarea paginii votstrainatate.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe votstrainatate.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina.

Neangajarea răspunderii

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor AEP. AEP nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

  • – evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
  • – neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
  • – inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, AEP nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său. Nimic din conținutul site-ului votstrainatate.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea AEP în lipsa unor acorduri ulterioare. Conținutul paginii web votstrainatate.ro, a informațiilor și a altor materiale prezentate nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conţinutului site-ului este de a colecta informații cu privire la înregistrarea ca alegător în străinătate a cetățenilor români din diaspora.

AEP nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care solicită și alte informații față de cele prezentate în site este rugată să contacteze AEP prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului.

Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de AEP utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care ar putea să nu se afle sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

AEP nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Conform legilor în vigoare, site-ul votstrainatate.ro se angajează să respecte confidențialitatea tuturor utilizatorilor și a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Folosirea cookie-urilor

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Cookies, pe care o regăsiți aici

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.